Hvad er Bramming Handels-, Håndværks- & Industriforening ?

Bramming Handels-, Håndværks- & Industriforening er en sammenslutning
af Brammings tidligere foreninger: HHI og Handelsgruppen.
De 2 foreninger er nu slået sammen til én slagkraftig forening.

Sammenslutningen er sket med udgangspunkt i de fælles interesser som alle foreningens medlemmer har, nemlig at gøre Bramming
området til et stærkt og kraftfuldt erhvervsområde.

Der har aldrig tidligere været brug for en handlekraftig markedsorienteret erhvervsforening i Bramming området som efter kommunalreformen.

Efter sammenlægningen af Bramming, Ribe og Esbjerg kommuner er Bramming HHI naturligvis blevet medlem af Esbjerg Erhvervsudvikling.

HHI Organisation:

Bramming HHI er organisatorisk opdelt således:

Som øverste organ er nedsat en bestyrelse med 7 personer.

Udover formand og kasserer består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvoraf 3 er formænd for underudvalg:

1. Handelsaktivitetsudvalget (Handelsgruppen)
2. Håndværksudvalget
3. Industriudvalget

Udvalgsformændene udpeger selv udvalgsmedlemmer alt efter behov, hvorfor de enkelte udvalg ikke altid har samme størrelse.
Udvalgene arbejder med budgetter fastlagt af bestyrelsen.

Tilknyttet bestyrelsen er en sekretariatsfunktion, som udover almindeligt sekretærarbejde arbejder med udsendelse af interne nyhedsmails,
samt udsendelse af nyheder fra eksterne foreninger som Bramming HHI er medlem af.
Sekretariatet er ligeledes ansvarlig for foreningens hjemmeside.
 

Hvad får du som medlem af HHI?

Du får Indflydelse på erhvervsudviklingen i Bramming.

Du er med til at udveksle gode ideer og erfaringer med kolleger både fra egen branche, samt fra andre brancher - networking.

Du er velkommen til at deltage i alle medlemsmøder, som jævnligt arrangeres.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen for hjælp til at få løst mange
af de problemstillinger man naturligt møder i hverdagen.

Nystartede kan få hjælp til rådgivning med mere.

Du vil med jævne mellemrum modtage nyhedsmails fra erhvervslivet i Bramming
og relevante oplysninger fra bla. Danmarks handelsstandsforeninger og  Håndværksrådet.

Som butik får du også mulighed for at modtage det meget brugte og populære elektroniske Bygavekort, samt BrammingKonto.

Som modtager af Bygavekortet og BrammingKonto bliver din forretning gratis markedsført i Ugeavisen Bramming 52 uger om året.

Du får mulighed for at deltage i det væld af aktiviteter, som Handelsgruppen
arrangerer hen over året.

Du har mulighed for at få markedsført din virksomhed via foreningens
hjemmeside, til favorable priser.

Du får tilbudt specialrabatter ved annoncering i Ugeavisen Bramming.

Du får tilbudt specialpriser ved annoncering i Telefonnøglen.

Foreningen arrangerer også med jævne mellemrum foredrag og andre
spændende arrangementer.

Du er med til at sikre at Brammings borgere til stadighed oplever Bramming
som et dynamisk og godt sted at bo.

Hvordan bliver man medlem af HHI?

Har du virksomhed i Bramming området og ønsker at blive medlem af en
stærk erhvervsforening så kontakt en fra bestyrelsen.

Hvem kan optages som medlem af HHI?

Alle Handels-, Håndværks- og Industrivirksomheder såvel som alle liberale virksomheder i Bramming og opland kan optages som medlem af Bramming HHI.
 

HVAD ER HHI OG HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM?

  ForsideBygavekortHHI MedlemmerKontakt Info.Hvad er HHI